sylwestrowy turniej old-boy w piłce halowej (Bydgoszcz)

sylwestrowy turniej old-boy w piłce halowej (Bydgoszcz)

Postby gregluc » 21 Dec 2013, o 19:38

I SYLWESTROWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DLA OLD-BOYów

ORGANIZATORZY:
Amatorski Zespoł Piłki Siatkowej „Hirsch-pol/Albert.edu.pl Bydgoszcz” pod patronatem firmy Hirsch-pol z siedzibą w Myślęcinku.
Komitet organizacyjny:
Głowny organizator – Grzegorz Ceglarski
Wspołorganizator – Zygmunt Adrian
Członek komitetu – Wojtek Zalewski

CEL:
Celem turnieju jest popularyzacja sportu, aktywny wypoczynek oraz wyłonienie zwycięzcy turnieju.

TERMIN I MIEJSCE:
28 grudnia 2013, sobota, godzina 8.00 – sala sportowa Gimnazjum w Białych Błotach, ul.Centralna 27;

KOSZT TURNIEJU:
Wpisowe od każdego zespołu wynosi 100 zł płatne u organizatora przed rozpoczeciem gier podczas oficjalnego zgłoszenia w dniu trwania turnieju.

PROGRAM TURNIEJU:
8.00 oficjalne rozpoczęcie turnieju i przyjmowanie zgłoszeń,
8.15 odprawa techniczna dla kapitanów wraz z losowaniem grup, rozgrzewka zespołów,
8.30 rozpoczęcie spotkań eliminacyjnych,
około 12.30 mecze o miejsca na podium,
około 13.30 zakończenie turnieju,

ZASADY PRZEPROWADZENIA TURNIEJU:
- w turnieju uczestniczą zespoły które dostały zaproszenie przez organizatora i potwierdziły udział lub zgłosiły się telefonicznie do dnia 27 grudnia 2013 pod numerem telefonu 501-349-614, organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjecia zgłoszenia w przypadku przystąpienia do turnieju więcej niż 9 zespołów;
- w zespole mogą występować wyłącznie amatorzy, nie występujący i nie zgłoszeni do rozgrywek oficjalnych w ramach PZPS;
- Skład zespołu tworzy maksymalnie 10 zawodników.
- każdy zespół typuje kapitana, który uczestniczy w losowaniu grup oraz przedstawia pisemnie skład zespołu na załączonym formularzu z podaniem Pesel kazdego uczestnika oraz uiszcza opłate startową.
- Obowiązuje limit wiekowy +40 lat ukończone w dniu turnieju. UWAGA: w każdym zespole dopuszcza się uczestnictwo jednego 30-34 -latka oraz dodatkowo jednego 35-39 -latka, oraz kobiety bez ograniczeń wiekowych.
- zespoły rozgrywają mecze w grupach systemem „każdy z każdym” do 2 wygranych setów każdy do 15 punktów z przewagą wg przepisów PZPS. Ostateczny terminarz i system rozgrywek podany będzie na odprawie w dniu imprezy o godzinie 8.15.
- W przypadku spoznienia druzyny na swój mecz wg terminarza zespół otrzymuje walkower w stosunku 0:2 (0-15; 0-15). Obowiązuje bezwzględne przestrzeganie kolejności gier. Czas oczekiwania max 5 minut.
- mecze będą sędziowac uprawnieni sędziowie wg obowiązujących przepisów PLS.
- na sali obowiązuje wyłącznie obuwie i strój sportowy, zaleca się aby drużyny grały w jednakowych strojach, a przynajmniej koszulkach lub bluzach z numerami.
- Mecze będą rozgrywane na 3 boiskach do piłki siatkowej, siatka zawieszona na wysokości 243 cm;
- Rozgrzewki druzyna dokonuje własnymi piłkami, organizator zapewnia wyłacznie piłki do przeprowadzenia meczów.

REGULAMIN:
- na boisku musi występować6 zawodników cały mecz
- mecz trwa do dwóch wygranych setów do 15 punktów każdy z zasadą dwóch punktów przewagi,
- w przypadku wyniku remisowego po dwóch setach, rozgrywany jest tie-break do 15 punktów z zasadą dwóch punktów przewagi.
- w kwestiach spornych podczas meczu ostateczną decyzje podejmuje sędzia a zawodnicy zobowiązują stosować się do jego decyzji. W przypadku niesportowego zachowania sędzia dodaje punkt drużynie przeciwnej i może usunąć zawodnika. W tym wypadku zawodnik nie ma prawa grac w tym spotkaniu.
- zespół ma prawo do dwóch 30 sek czasów w każdym secie.
- zawodnik schodzący na zmianę w danym secie ma prawo powrotu na boisku wyłącznie za zawodnika, który go zmienił i nie może wchodzić ponownie za innego zawodnika tylko za tego samego co poprzednio.
Za zwycięstwo 2-0 przyznawane są 3 pkt, za wygraną 2-1 przyznawane są 2 pkt , za porażkę 1-2- 1 pkt, za porazke 0-2 – 0pkt.
- o kolejności w grupie decydują kolejno:
- ilość zdobytych punktów
- bezpośrednie spotkanie.
- stosunek setów ( najpierw różnica, następnie większa ilość wygranych)
- stosunek małych punktów (najpierw różnica następnie większa ilość zdobytych)
W pozostałych kwestiach obowiązują przepisy Polskiej Ligi Siatkówki.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Zwycięski zespół otrzymuje puchar ufundowany przez Prezesa firmy Hirsch-pol z Myślęcinka.
- każdy uczestnik otrzymuje ciepły posiłek i napoje.
- organizator nie ponosi odpowiedzialności za urazy i kontuzje powstałe w czasie turnieju.
- organizator (komitet organizacyjny) ma prawo do dyskwalifikacji z turnieju zawodnika lub całego zespołu w przypadku niesportowego zachowania lub stwierdzenia złamania któregokolwiek z punktów regulaminu turnieju.
- ostateczne decyzje podejmuje komitet organizacyjny.
- komitet organizacyjny zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie i zasadach turnieju.
Zgłoszenia należy potwierdzic telefonicznie u organizatora ostateczenie dzien przed turniejem pod numerem telefonu 501-349-614 lub mailowo gregluc@onet.eu!!!


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Nazwa drużyny
Kierownik drużyny
Telefon Kierownika drużyny
Mail Kierownika drużyny
LISTA ZGŁOSZENIOWA ZAWODNIKÓW
L.P. Nazwisko Imię Nr koszulki Podpis Nr PESEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

1)Wyżej wymienieni zawodnicy posiadają aktualne badania lekarskie i są zdolni do gry w
Turnieju Piłki Siatkowej Oldbojów o Puchar Prezesa firmy Hirsch-pol, co
potwierdzają własnoręcznym podpisem.
2)Zespoły uczestniczące w powyższym Turnieju ubezpieczają się od następstw
nieszczęśliwych wypadków we własnym zakresie.
3)Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki oraz kradzieże i straty materialne powstałe podczas trwania turnieju.
………………………………………….. ……….…………………………………………..
(miejscowość, data) (czytelny podpis kierownika/trenera drużyny)
gregluc
 
Posts: 1
Joined: 21 Dec 2013, o 19:34
Płeć: M


Return to Siatkówka amatorska

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest